Hırsızlık Sigortası

Hırsızlık Sigortası,  hırsızlık girişimi sonucunda uğranabilecek zararların teminat altına alınması için yapılan sigortadır. Hırsızlık sigortası, sigortalı adreste bulunan kıymetleri uğrayacakları maddi zararlara karşı güvence altına alır.

Hırsızlık Sigortası

Hırsızlık Sigortası Kapsamları ?

Taşınan Para Sigortaları;
Banka veya şirketlerin para veya kıymetli evrak nakli ile görevlendirdiği personelin taşıdığı kıymetlerin nakliyle ilgili olarak aşağıdaki olaylar sonucu oluşacak kayıpları temin eder:

  • Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit, tecavüz veya zor kullanmak suretiyle vaki olacak gasp ve hırsızlık,
  • Herhangi bir araç ile nakil sırasında aracın kazaya uğraması veya yanması sonucu meydana gelebilecek ziyan ve hırsızlık,
  • Nakil esnasında bilinmeyen nedenler sonucu oluşacak kayıplardır. Ancak parayı taşıyan şahsın suiistimali, ayrı bir sigorta konusu olmakta ve bu sigortanın dışında kalmaktadır.

Hırsızlık Sigortası

Kasa Hırsızlık Sigortaları;
Bankalara, ticarethane ve diğer işletme ve müesseseler ile konutlardaki kasalarda bulunan para ve benzeri kıymetlerin çalınma rizikolarına karşı yapılır.

Emniyeti Suistimal Sigortaları;
Sigortacı; sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı adı, soyadı, görevi poliçede yazılı kişi veya kişilerin, sigortalıya ait para ve kıymetli evrakı veya para ile ölçülebilen malları çalmak, zimmetine geçirmek, hile dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri sonucunda sigortalının uğrayacağı zararı, muafiyet hükmü saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı tutarı geçmemek üzere temin eder.

Neden Hırsızlık Sigortası yaptırmalısınız ?

Sigorta, neden sigorta yaptırmalı sorusuna cevap olacak şekilde finansal olarak varlık sahiplerini korumak amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu nedenle eğer yerine yenisini koymakta zorlanacağınız varlıklarınız varsa mutlaka sigorta yaptırmalısınız.

 

Pin It on Pinterest