Nakliyat Sigortası

Nakliyat sigortası,  kamyon, gemi, uçak ya da tren gibi araçlarla taşınan malların bir kaza ya da bir olaya bağlı olarak fiziken zarar görmesi ihtimali için teminat altına alınmasıdır.

 

 

Nakliyat Sigortası

Diğer sigorta dallarında belirli bazı rizikolar olmasına karşılık, nakliyat sigortasında taşıt aracına ya da mallara zarar verebilecek çok çeşitli rizikolar vardır. Nakliyat sigortaları, genel olarak ticaret ve özellikle deniz ticareti ile yakından ilişkili bir sigortacılık dalıdır.
Nakliyat sigortalarının ticaretle yakın ilişkisi ise; bu sigorta dalına uluslararası bir nitelik kazandırmıştır. Nakliyat hasarları, birçok bakımdan, diğer sigorta dallarına ilişkin hasarlardan farklılık gösterir. Her şeyden önce koşulları ve türleri açısından bu sigorta dalı çok değişiktir; ayrıca, hasarın, hem nedeninin hem de miktarının belirlenmesi, çoğu kez, özel uzmanlık gerektirir.

Nakliyat Sigortasının Kapsamı Nelerdir?

Nakliyat Sigortası; para ile ölçülebilir her türlü mal veya kıymetin, bir nakil aracıyla bir yerden bir başka yere taşınması (nakledilmesi) sırasında doğabilecek çeşitli tehlikelere (rizikolara) karşı bir prim (sigorta ücreti) karşılığında güvence (teminat) altına alınmasına yönelik olarak hazırlanmış öğrenim materyalidir.

 

Pin It on Pinterest